دوره فشرده آهنگسازی

با معرفی تکنیکهای آهنگسازی و ارکستراسیون معاصر و هنرهای چند وجهی

مدرس: امیر کنجانی

مدت دوره : ۴ جلسه

تاریخ برگزاری ۵ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۵ شهریور

ساعت کلاس : ۱۰/۳۰ الی ۱۲/۳۰

موضوعات مورد بحث در این دوره:

۱-هنر سوپر ایمپوزیشن و جکستاپوزیشن (هنر هم انگاری)
٢-آشنایی زدایی در ارکستراسیون و غریبه زدایی
٣-هنر گمراهی، کنن ایکس
۴-ارکستراسیون معاصر و هنر سایه سازی

۱-The Art of Juxtaposition and Super imposition
۲-defamiliarization – Orchestration
۳-Art of Misdirection
۴-Shadowing in orchestration

شماره تماس : ۸۸۰۳۳۸۵۲

به اشتراک بگذارید
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
۰Share on Facebook
Facebook
۰Email this to someone
email