رزومه نیما کشاورزی

نیما کشاورزی (رهبرارکستر)
متولد ۲۶۳۱ خورشیدی در اصفهان، موسیقی را با نوازندگی ویولن نزد اساتیدی چون هوویک باغومیان و بهروز وحیدی آذر آغازکرد. تحصیالت عالی موسیقی را در ویولن، آهنگسازی و رهبری ارکستر در دانشکده هنرهای زیبای تهران و سپس در ایتالیا درکنسرواتوار فلورانس و مدرسه عالی موسیقی فیزوله ادامه داد. با اخذ بورس تحصیلی دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا فراگیری رهبریارکستر را در آکادمی مشهور کیجانا و در کنسرواتوار سلطنتی بروکسل در بلژیک به پایان رساند و در آکادمی عالی موسیقی کلنآلمان تکمیل کرد. از میان اساتید رهبری ارکستر او میتوان به الساندرو پینزاوتی، میشاییل لویگ، جان لویجی جلمتتی، بارتبوکارت و آرتورو تامایو اشاره کرد.
پس از اتمام تحصیالت و به دعوت رهبر ارکستر مشهور زوبین مهتا به مدتیک سال به عنوان کارآموز و دستیار رهبر ارکستر در اپرای فلورانس به کسبتجربه پرداخت و توانایی های خود را به ویژه در رهبری اپرا را در کنار اساتیدبرجسته ای چون دوناتو رنزتی و روبرتو آبادو ارتقا بخشید. او هم اکنون استادرهبری کر و ارکستر در آکادمی موسیقی فیزوله در فلورانس است.
بنیانگذار، مدیر موسیقی و رهبر ارکستر فیالرمونیک فلورانس ایتالیا؛ اینارکستر تحت مدیریت او پس از سه سال موفق به دریافت گواهی عالی هنری ازسوی وزارت فرهنگ و هنر ایتالیا شد و مورد حمایت مالی و هنری دولت ایتالیاقرار گرفت.
در سالهای اخیر به عنوان رهبر ارکستر مهمان و رهبر آسیستان با برخی ازمعتبرترین ارکسترها و اپراخانه های ایتالیا و اروپا همکاری داشته که از میانآنها می توان به اپراهاخانه های رم، تورین، والنسیا، بولونیا و فلورانس اشارهکرد.
او از سال ۱۱۲۲ مدیر هنری تئاتر دانته در فلورانس است که مجموعه ای شاملاپرا، باله و کنسرتهای سمفونیک را در فصل هنری خود جای می دهد. از سال۱۱۲۲ همکاری با کمپانی باله توسکانا را آغاز کرد و در فصل هنری جاری باله هایی از چایکوفسکی و راول را به روی صحنهبرد. او همچنین سابقه همکاری با فستیوال های اپرایی معتبری چون فستیوال روسینی و وردی را در کارنامه خود دارد.
در میان دیگر ارکسترهایی که ازاو به عنوان رهبر مهمان دعوت کرده اند می توان از ارکستر کالسیک بلغارستان در صوفیا،ارکستر “سیمفونیا آسای” بروکسل، ارکستر ملی جوانان ایتالیا، ارکستر کنسرواتوار سلطنتی بروکسل، ارکستر “لوییجی کروبینی”فلورانس و آنسامل “لوییجی داالپیکوال” نام برد.
عالقه و اهتمام او در معرفی و نشر موسیقی نوین موجب همکاری با آهنگسازان معاصری چون جورجو باتیستللی، پاولو مارزوکی،آندره آ پرترا و پاولو کنیتتی شده و در سال جاری از او به عنوان عضو هیئت ژوری در کنکور ملی آهنگسازی “ورتی” دعوت بهعمل آمده است. درسال ۱۱۲۳ به عنوان دستیار مائسترو روبرتو آبادو در کنار متزوسوپرانو مشهور الینا گارانچا برای یک پروژهضبط با کمپانی دویچه گرامافون همکاری کرده است. در فصل جاری آثاری از آهنگسازان قرن بیستم ایتالیا را با ارکسترفیالرمونیک فلورانس به صورت سی دی ضبط و انتشار می دهد.