مهلت ثبت نام آزمون ارکستر تمدید شد

به دنبال استقبال نوازندگان،فراخوان ارکستر تمدید شد.
تاریخ آرمون ارکستر به ۱۵ مرداد تغییر یافته و مهلت ثبت نام تا ۱۲ مرداد تمدید شد.