مطالب توسط Alireza Mir Khosravi

ارکستر آکادمیک پایتخت در سالگرد تاسیس خود همزمان با شروع تمرینات فصل جدید براى جذب نوازندگان سازهاى زهى، بادى چوبى و بادى برنجى فراخوان اعلام میکند: تاریخ برگزارى آزمون تعیین سطح : ١٠ شهریور مهلت ثبت نام : ۵ شهریور رده سنى : ٢ گروه ٧ تا١۵ سال و ١۵ سال به بالا تلفن تماس […]