مطالب توسط ptoadmin

تاریخ و زمان شروع تمرینات ارکسترها

تاریخ و زمان شروع تمرینات ارکسترها ارکستر شماره یک: جمعه ۲ شهریور ساعت ۱۰ – مکان: سالن تمرینی آکادمی پنج خط ارکستر شماره دو: پنجشنبه ۱ شهریور ساعت ۱۰ – مکان: سالن تمرینی آکادمی پنج خط ارکستر شماره سه: پنجشنبه ۱ شهریور ساعت ۱۴:۳۰ – مکان: سالن تمرینی آکادمی پنج خط جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید […]