برای کلاس های کنکور آکادمی پنچ خط, سایت جداگانه ای با آدرس www.5khat.art در نظر گرفته شده که می توانید با ورود به این سایت, تمامی اطلاعات مربوط به برگزاری کلاس های کنکور کارشناسی هنر و همچنین کارشناسی ارشد موسیقی این مجموعه را مطالعه کنید.